Jocul didactic – metodă și formă de organizare a activității instructiv-educative

Articol realizat de redacția Creative Art Copywriting cu informații din surse deschise. Acest articol nu a fost revizuit de un specialist. 

Din primii ani de viață, copilul are nevoie să descopere  lucruri, să realizeze puzzle, lego, să se joace cu alți copii sau cu părinții. Prin intermediul jocului, pătrunde în lumea basmului, devine prinț, rege, prințesă, mașină, etc.

Nenumărate studii au demonstrat eficiența jocului didactic folosit tot mai des în procesul instructiv-educativ. Termenul ,,didactic”, asociat cuvântului ,,joc”, evidențiază latura instruc­tivă a activității. Jocul didactic favorizează aspectul informativ și aspectul formativ al procesului de învățământ. Facilitează asimilarea, fixarea, consolidarea și verificarea cunoștințelor, cât și dezvoltarea personalității copilului. Folosit în  activitățile școlare,  jocul didactic trebuie sa îmbine armonios aspectele instructiv-educative și exercițiul cu elementul distractiv.

 În Școala Primară Kinderstar (nivel preșcolar și primar), jocul didactic este o formă de activitate atractivă, prin care elevii își însușesc o exprimare corectă, reguli de calcul matematic, cunoștințe istorice, geografice și de cultură generală. În timpul desfășurării jocului didactic, elevul Kinderstar are posibilitatea să-și aplice cunoștințele, șă-și exerseze priceperile și deprinderile. Astfel, procesul instructiv-educativ devine mai atractiv.  Cadrul didactic urmărește să-i determine pe elevi să înțeleagă importanța respectării regulilor jocului, lucru ce determină apariția rezultatelor pozitive.

Organizarea  si desfășurarea jocurilor didactice cuprinde trei etape: pregătirea, organizarea, și desfășurarea. Reușita este determinată de  folosirea unor elemente de joc atractive pentru menținerea atenției  și interesului elevilor. Cu toate că atmosfera este de joc, iar elevii trăiesc cu impresia că se joacă doar, de fapt, învață jucându-se sau se joacă învățând.

Cadrele didactice din Școala Primară Kinderstar folosesc jocul didactic  în cadrul orelor de matematică, în predarea şirului numerelor naturale, pentru asimilarea operațiilor matematice cu numere, pentru însușirea unor unități de măsură. Elementele de geometrie și algoritmul rezolvării problemelor sunt învățate cu ușurință  prin intermediul jocului didactic.
La orele de istorie, mare succes are  jocul didactic  ,,Roata istoriei“. Se folosește  o ,,roată a istoriei” – un disc ce se rotește, montat pe un ax și cu un indicator fix sau un cerc desenat pe un carton. Cercul este împărțit în sectoare în care se regăsec numele sau imaginile  unor personalități, ale unor evenimente  istorice. Elevul prezintă povestea faptului istoric indicat sau informația asimilată despre personalitatea respectivă. Jocul didactic aduce entuziasm și rezultate benefice și în cadrul orelor de limba și literatura română, științe ale naturii, educație civică, elevii fiind captați mult mai ușor, iar implicarea lor în desfășurarea jocului este costantă.

Jocul didactic este utilizat frecvent de cadrele  didactice din Școala Primară Kinderstar pentru a forma sau consolida anumite cunoștințe, priceperii si deprinderi. Elementul dinamic îl reprezină întrecerea între grupe de elevi, între elevii clasei, solicitând nu doar cunoștințele, ci și spiritul de disciplină, colaborare, în scopul atingerii victoriei.

Școala Primară Kinderstar

Prof. înv. primar Anton Elena

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Distribuie 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *