Învățarea bazată pe proiect

Articol realizat de redacția Creative Art Copywriting cu informații din surse deschise. Acest articol nu a fost revizuit de un specialist. 

Este un produs care reflectă efortul individual și de grup pentru atingerea anumitor obiective formulate și de programă și de către elevi împreună cu cadrul didactic sau cu părinții.

Învăţarea bazată pe proiect permite elevilor achiziționarea următoarelor capacităti: deprinderile de bază (cititul, scrisul, socotitul și raționamentul matematic, a vorbi și a asculta), capacitătile legate de gândire (a învăţa, a gândi creativ, a lua decizii) cât și calităţile personale (responsabilitate individuală și stimă de sine).
Caracteristicile învăţării bazate pe proiect au rolul de a sprijini cadrul didactic în încercarea lui de a-i atrage pe elevi către scoală. Totodată creează un context atractiv, bazat pe interesele elevilor, pe deciziile luate de cadrul didactic împreună cu elevii, dar respectând și cerințele programei. Elevii implicați într-un proiect își planifică singuri muncă pe proiect, rezolvă problemele pe care le întâlnesc în timpul ce lucrează la proiect și realizează un fel de prezentare a proiectului lor.
În realizarea unui proiect principiile de bază sunt: deciziile în comun, cooperarea, respectful, toleranță și implicarea familiei. Proiectul clasei este un proces și un produs individual și colectiv, în care fiecare elev contribuie, în măsura responsabilitătilor și intereselor lui, la obținerea unui rezulat concret colectiv.În realizarea unui proiect al clasei trebuie să se țină cont de următoarele aspecte: obiective, tema și subtemele, locul de desfăsurare, resurse material, forma de organizare, stabilirea sarcinilor, rolurilor, responsabilitătilor, calendarul proiectului și modalitătile de evaluare.
Un astfel de proiect are mai multe etape de realizare astfel: etapa de pregătire, etapa de realizare și etapa de evaluare. 
În cadrul etapei de pregătire elevii stabilesc împreună cu cadru didactic ce temă va avea proiectul, unde se vor desfăsura activitătile/acțiunile, ce resurse materiale și umane vor folosi, cum vor fi grupați, ce tipuri de produse vor realiză și cum va fi realizată evaluarea (discuții, analize pe bază de criterii, chestionare, prezentare orală, portofoliu etc.).
În a doua etapă, cea de realizare, elevii vor desfășura activitățile stabilite în etapa anterioară și se apucă să lucreze pe grupe/echipe. Rolul cadrului didactic este de a supraveghea parcursul fiecărui grup/echipă, implicarea fiecărui elev și problemele cu care se confruntă și se asigură că proiectul se desfășoară în condiții bune.
În ultima etapă a unui proiect, cea de evaluare, se analizează rezultatele obținute de grup, rezultatele proiectului, dar și cuceririle elevilor.
Pentru elev este important produsul, pentru că acesta are nevoie de aprecierea efortului depus, aprecierea muncii lui, iar pentru un cadrul didactic este esențial procesul, ce s-a întâmplat cu elevul pe parcursul întregului proiect.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Distribuie 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *