EDUCAȚIA COPIILOR

Educația este drumul pe care copiii urmează să atingă potențialul maxim în viață. Este, după cum bine se știe, cea mai importantă componentă a unei societăți

educatieEducația este procesul de facilitare a învățării sau de dobândire de cunoștințe, aptitudini, valori, credințe și obiceiuri. Metodele educaționale includ povestirea, discuția, predarea, instruirea și cercetarea directă. Educația se desfășoară frecvent sub îndrumarea educatorilor, dar și elevii se pot educa pe ei înșiși. Educația poate avea loc în mod formal sau informal și orice experiență care are un efect formativ asupra felului în care gândiți, simțiți sau acționați pot fi considerați educaționali. Metodologia predării se numește pedagogie.

În mod obișnuit, educația este divizată în mod formal în astfel de etape, cum ar fi creșa, grădinița, școala primară, școala gimnazială și apoi liceul, școala profesională și universitatea.
Dreptul la educație a fost recunoscut de unele guverne, inclusiv la nivel global: articolul 13 din Convenția internațională din 1966 privind drepturile economice, sociale și culturale a Organizației Națiunilor Unite recunoaște un drept universal la educație. În majoritatea țărilor, educația este obligatorie până la o anumită vârstă. În România, educația formală este obligatorie până la 16 ani, mai exact până la nivelul liceal, în clasa a zecea.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul „educație” este derivat din latinescul ēducātiō („A reproducere, o educație, o creștere”) din ēducō („educ, tren”) care este legat de ominimul ēdūcō.

Istoria educației

Educația a început în preistorie, adulții instruindu-i pe tineri în ceea ce privește cunoștințele și aptitudinile considerate necesare în societatea lor. În societățile neevoluate, acest lucru s-a realizat oral și prin imitație. Povestirea a trecut cunoștințele, valorile și abilitățile de la o generație la alta. Pe măsură ce culturile au început să-și extindă cunoștințele dincolo de abilitățile care ar putea fi ușor de învățat prin imitație, s-a dezvoltat educația formală. Școlile au existat în Egipt în vremea Regatului mijlociu.

Platon a înființat Academia din Atena, prima instituție de învățământ superior din Europa. Orașul Alexandria din Egipt, înființat în 330 î.Hr., a devenit succesorul Atenei ca leagăn intelectual al Greciei antice. Aici, Marea Bibliotecă din Alexandria a fost construită în secolul al III-lea î.en. Civilizațiile europene au suferit un colaps de alfabetizare și organizare după căderea Romei în CE 476.

În China, Confucius (551-479 î.Hr.), din statul Lu, a fost cel mai influent filosof antic al țării, a cărui perspectivă educațională continuă să influențeze societățile din China și vecini precum Coreea, Japonia și Vietnamul. Confucius a adunat ucenici și a căutat în zadar un conducător care să-și adopte idealurile pentru o bună guvernare, dar Analectele sale au fost scrise de adepți și au continuat să influențeze educația în Asia de Est în era modernă.

După căderea Romei, Biserica Catolică a devenit unicul conservator al bursei literare în Europa de Vest. Biserica a înființat școli de catedrala în Evul Mediu timpuriu ca centre de învățământ superior. Unele dintre aceste instituții au evoluat în cele din urmă în universități și precursori medievali ai multor universități moderne din Europa. În timpul Evului Mediu Înalt, Catedrala Chartres a operat și influențat faimoasa Școală a Catedralei Chartres. Universitățile medievale ale creștinătății occidentale au fost bine integrate în toată Europa de Vest, au încurajat libertatea de anchetă și au produs o mare varietate de savanți și filozofi, printre care Thomas Aquinas de la Universitatea din Napoli, Robert Grosseteste de la Universitatea din Oxford, un exponent timpuriu al unei metode sistematice de experimentare științifică și Sfântul Albert cel Mare, un pionier al cercetării în domeniul biologiei. Fondată în 1088, Universitatea din Bologna este considerată prima și cea mai veche universitate care operează continuu.

În altă parte, în timpul Evului Mediu, știința islamică și matematica au înflorit sub califatul islamic, care a fost înființat în Orientul Mijlociu, de la Peninsula Iberică la vest până la Indusul din est și la dinastia Almoravid și Mali Empire în sud.
Renașterea din Europa a inaugurat o nouă epocă a cercetării științifice și intelectuale și aprecierea civilizațiilor antice grecești și romane. În jurul anului 1450, Johannes Gutenberg a dezvoltat o tipografie, care a permis lucrărilor de literatură să se răspândească mai repede. Epoca europeană a imperiilor a văzut ideile europene de educație în filosofie, religie, artă și științe, răspândite pe tot globul. Misionarii și cercetătorii au adus de asemenea noi idei din alte civilizații – ca și misiunile iezuiților din China care au jucat un rol semnificativ în transmiterea cunoașterii, științei și culturii între China și Europa, traducând lucrări din Europa ca Elementele lui Euclid pentru cercetătorii chinezi și Gândurile lui Confucius pentru publicul european. Iluminismul a văzut apariția unei perspective educaționale mai seculare în Europa.
În majoritatea țărilor de astăzi, învățământul, fie la școală sau altfel, este obligatoriu pentru toți copiii până la o anumită vârstă. Datorită acestui fapt, al proliferării învățământului obligatoriu, combinat cu creșterea populației, UNESCO a calculat că, în următorii 30 de ani, mai mulți oameni vor primi educație formală decât în ​​întreaga istorie umană până acum.

Educația formală

Educația formală are loc într-un mediu structurat al cărui scop explicit este predarea elevilor. În mod obișnuit, educația formală are loc într-un mediu școlar, cu săli de clasă în care mai mulți elevi învață împreună cu un profesor instruit. Majoritatea sistemelor școlare sunt proiectate în jurul unui set de valori sau idealuri care guvernează toate alegerile educaționale din acel sistem. Astfel de opțiuni includ curriculum-ul, modelele organizaționale, designul spațiilor de învățare fizică (de exemplu, sălile de clasă), interacțiunile student-profesor, metodele de evaluare, mărimea clasei, activitățile educaționale și multe altele.

Preșcolarii

Instituțiile preșcolare oferă educație de la vârste cuprinse între aproximativ trei și șapte ani, în funcție de țară, când copiii intră în învățământul primar. Acestea sunt, de asemenea, cunoscute ca grădinițe, cu excepția Statelor Unite, unde grădinița este un termen folosit pentru educația primară. Grădinița oferă un curriculum preșcolar centrat pe copil timp de trei până la șase ani, în România – programă care urmărește să descopere natura fizică, intelectuală și morală a copilului, cu un accent echilibrat pe fiecare dintre ele.

Școlarii

Învățământul primar constă în primii cinci până la șapte ani de educație formală și structurată. În general, învățământul primar constă în șase până la opt ani de școlarizare începând cu vârsta de cinci sau șase ani, deși acest lucru variază între țări și, uneori, în interiorul acestora. La nivel global, aproximativ 89% dintre copiii cu vârste între șase și doisprezece sunt înscriși în învățământul primar, iar această proporție este în creștere. Diviziunea dintre învățământul primar și cel secundar este oarecum arbitrară, dar în general are loc la vârsta de unsprezece sau doisprezece ani. Unele sisteme de învățământ au școli medii separate, trecerea la etapa finală a învățământului secundar având loc la vârsta de paisprezece ani. Școlile care oferă educație primară sunt mai ales numite „școli primare” sau „școli elementare”. Școlile primare sunt deseori împărțite în școli și școli de juniori.

În România, copilul stă în școala primară cinci ani, de la clasa pregătitoare, până în clasa a patra.

Gimnaziul

În majoritatea sistemelor educaționale contemporane ale lumii, învățământul gimnazial cuprinde educația formală care apare în perioada adolescenței. Se caracterizează prin trecerea de la educația primară generală obligatorie, cuprinzătoare pentru minori, la învățământul terțiar, sau „superior” opțional (de exemplu, universitatea, liceul) pentru adulți. În funcție de sistem, școlile pentru această perioadă sau o parte din acestea pot fi numite licee, gimnazii, colegii sau școli profesionale. Semnificația exactă a oricăruia dintre acești termeni variază de la un sistem la altul. Limita exactă dintre învățământul primar și cel secundar variază de la o țară la alta și chiar în interiorul acestora, dar, în general, se situează în jurul celui de-al șaptelea până la al zecelea an școlar.

În România, ciclul gimnazial începe din clasa a cincea și durează până în clasa a opta. În această perioadă, elevii se pregătesc, pentru admiterea la un liceu care, în momentul de față se face printr-un examen, Evaluare Națională care are o pondere de 75%, iar restul de 25% contează media claselor 5—8.

Învățământul secundar are o istorie mai lungă în Europa, unde școli sau academii de gramatică datează încă din secolul al XVI-lea, sub formă de școli publice, școli plătite cu taxă sau fundații educaționale caritabile.

Școlile comunitare oferă o altă opțiune în acest stadiu tranzitoriu al educației. Acestea oferă cursuri non-rezidențiale pentru colegii juniori pentru persoanele care trăiesc într-o anumită zonă.

Învățământul Liceal

În România există licee teoretice și licee vocaționale. În prezent, marea majoritate poartă denumirea de colegii. În liceele teoretice, elevii pot studia, în funcție de profilul ales, materii diferite, iar în cele vocaționale, se specializează pe o profesie anume.

Învățământul universitar

Învățământul superior, denumit și „învățământ universitar”, , este nivelul educațional neobligatoriu care urmează după încheierea unei școli, cum ar fi un liceu. În general, învățământul superior include învățământul universitar și postuniversitar. Universitățile oferă în principal educație terțiară. În mod colectiv, acestea sunt uneori cunoscute ca instituții terțiare. Persoanele care absolvesc învățământul terțiar primesc, în general, certificate, diplome sau diplome academice.

În majoritatea țărilor dezvoltate, o mare parte a populației (până la 50%) intră acum în învățământul superior la un moment dat în viața lor. Învățământul superior este, prin urmare, foarte important pentru economiile naționale, atât ca o industrie semnificativă în sine, cât și ca o sursă de personal instruit și educat pentru restul economiei.

Învățământul universitar cuprinde activități de predare, cercetare și servicii sociale și include atât nivelul de studii universitare (uneori numit și învățământul terțiar), cât și nivelul absolvent (sau postuniversitar) (uneori numit școala postuniversitară). Universitățile sunt în general compuse din mai multe colegii. În Statele Unite, universitățile pot fi private și independente, Publice și guvernate de stat, sau independente, dar finanțate de stat. În România, există Universități de stat, cu locuri bugetate și cu locuri cu taxă și Universități Private. O serie de cursuri specifice carierei sunt acum disponibile studenților prin Internet.

De este necesară educarea unui copil?

Educarea unui copil solicită multă răbdare din partea părinților. Ceea ce este foarte important în acest proces este constanța și coerența. În plus, psihologii susțin că iubirea și exemplul propriu îl pune pe copilul mic pe un drum al educației care, cu siguranță îi va oferi mult succes în viață și multe reușite. Un copil fără educație este exact ca și un tablou în alb. NU are esență, nu are valori și, evident, va fi un inadaptat al societății. Căci, pe lângă nevoile proprii pe care educația le hrănește, prin educație se ”hrănesc” și nevoile societății din care copilul face parte. Orice societate modernă, evoluată și democratică îți dorește ca oamenii ei să fie educați, motiv pentru care educația formală este gratuită până la un anumit punct.
Sursă foto: blogger